Voorwaarden / Condities

– Alle prijzen zijn inclusief 9% BTW.
– Betaling kan geschieden à contant bij aflevering of ophalen van de producten.
– Betaling kan ook geschieden binnen 7 dagen na aflevering via bank.
– Beschadiging of manco van door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen
worden tegen vervangingswaarde of reparatiekosten berekend.
– Door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen worden schoon geleverd. U
kunt ervoor kiezen deze schoon terug te leveren of het schoonmaken aan ons over te
laten. Hiervoor wordt € 1,50 p.p. schoonmaakkosten in rekening gebracht.
– Bezorgen en ophalen is ook mogelijk voor andere gemeenten: voor prijzen
hiervoor, kunt u contact met ons opnemen.
– Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schades ontstaan door, of ten
gevolge van de door ons geleverde producten.
– Alle door ons verhuurde of in bruikleen geleverde artikelen blijven eigendom van de
verhuurder.
– Prijswijzigingen onder voorbehoud.
– Verandering van bestelling of aantal personen uiterlijk 5 dagen van te voren aan ons
doorgeven.
– Om teleurstelling te voorkomen, verzoeken wij vriendelijk tijdig uw bestelling aan ons
door te geven.
-Voor schoonmaak van een bbq wordt €17,50 in rekening gebracht.